Bạn Nguyễn Hữu Việt - Đỗ Vietinbank và BIDV

Bạn Nguyễn Hữu Việt - Đỗ Vietinbank và BIDV

Bạn  Nguyễn Hữu Việt SN: 1996 Đỗ đồng thời cả  Vietinbank  và  BIDV ----------------- Từ những ngày đầu sửa CV ... Đọc tiếp
Bùi Mai An - Đỗ CV Kế toán Vietinbank Hội sở chính

Bùi Mai An - Đỗ CV Kế toán Vietinbank Hội sở chính

Bùi Mai An  Đỗ CV Kế toán - Vietinbank Hội sở chính Đọc tiếp
Hoàng Linh Chi - Đỗ RM CIB MB Thăng Long

Hoàng Linh Chi - Đỗ RM CIB MB Thăng Long

Chúc mừng Hoàng Linh Chi Đỗ RM CIB MB Chi nhánh Thăng Long Đọc tiếp